Shamaner

Indianernas andlige ledare kallades shaman eller medicinman. Han, eller ibland hon, var en av de viktigaste personerna i stammen. Medicinmannen hade en stark kontakt med andarna. Med andarnas hjälp och en mängd örtmediciner kunde han eller hon under komplicerade ceremonier bota sjuka, driva bort onda andar, se in i framtiden och vägleda de unga till ett bra liv.