Fakta


Status
Utrotningshotad
Beskrivning

Oceloten kan ha färger från ljust gul till rödaktigt grå, med mörka fläckar och ränder. Dom har mörka ränder på kinderna och deras svansar har ringar med mörk päls.

Storlek

Kroppslängden är 550-100 cm Vikten hos honan är 7-10 kg och hos hanen 9-13 kg.

Bestånd

Det finns bara runt 325 oceloter kvar i det vilda!

Livslängd

I fångenskap kan oceloten leva 20 år, medan den i det vilda lever 7-10 år.

Boplatser

Oceloten har ett bredd område när det gäller att välja boplatser såsom: jungel, regnskogar, buskiga områden, områden som årligen översvämmas, våta områden såsom flodbanker och sumpmarker, savannens gräsland, mangrove träsk, taggiga busksnår och tropiska skogar.

Uppförande

Oceloten är ett utmärkande nattdjur, som vilar i träden eller kompakta buskar under dagtid. Dom är aktiva mer än hälften av en 24-timmarsperiod. Det betyder att dom förflyttar sig mellan 1.6-8 km per natt. Hanen förflyttar sig upp till dubbelt så långt som honan. Dom fångar i medeltal ett byte per varje 3.1 timmes förflyttning. Oceloten är solidariskt och sexuellt territoriell. En hona försvarar sitt exklusiva revir mot andra honor. Deras hems räckvidd varierar beroende på tillgång till byte, och kan vara så stort som 56 kvadrat- kilometer i extremaförhållanden. Typiskt för honan är att hon markerar sitt revir med doft markeringar,som även talar om för den dominerande hanen när hon är redo att para sig. Under denna period använder sig också honan av ljud för att kommunicera till exempel jamningar. Inget av könen är känt för något kringflyttande mönster.

Kommunikation och socialt system

Oceloten är ensamlevande och sexuellt territoriella. En hona försvarar sitt exklusiva territorium mot andra honor. Reviren varierar beroende på bytesdjurens tillgänglighet och kan vara så stor som 35 kvadratkilometer under extrema förhållanden. Typiskt för dessa kattdjur är att de markerar sina revir med hjälp av doftmarkeringar, som också blir en signal till hanen i reviret, när en hona är redo för parning. Under denna period använder honorna också ljud, såsom jamning och tjut. Inget av könen är kända för ett flyttande mönster.

Diet

Ocelotens vanligaste byte är gnagare och små reptiler, men vid andra tillfällen äter dom också dödskalleapor (Herr Nilsson i Pippi Långstrump), unga sköldpaddor, fisk, land- krabbor och fåglar.

Förökning

Efter en havandeskapsperiod på mellan 79-85 dagar, föds 1-2 ungar per år. Ungarna är självständiga efter ungefär 1 år, men kan stanna hos mamman för ytterligare 1 år. Ungen börjar jaga med sin mamma vid ungefär 3 månaders ålder.

Back to top