Historik

Under tidigt 1960-tal till mitten av 1970-talet var oceloten mycket flitigt exploaterad på grund av pälshandeln. Några tror att så många som 200.000 djur togs årligen för detta syfte. Några togs också för att användas som sällskapsdjur. Men i och med att CITES kom till, så har handeln med skinn reducerats till ungefär 24.600 per år och har effektivt minskat sedan 1980-talet. Det finns nu tecken som tyder på en återkolonisering av rasen.

Oceloten är känd mest för sin vackra päls. Den försvann nästan på grund av tjuvskytte, men trots att den numera är skyddad och fridlyst, så fortsätter tjuvskyttet, vilket är mycket tråkigt!

En gång var oceloten ganska vanligt förekommande i de Central- och Sydamerikanska skogarna och sumpmarkerna. Men nu har den blivit jagad till nära nog utrotning.

Det saknas information om den naturliga historien om små kattdjur och dom flesta raserna finns numera på zoo. Ansträngningar görs för att utveckla nya uppfödningstekniker för dom.

Husdjursmarknaden, lika väl som dödandet av oceloten för dess päls, har reducerat beståndet ytterligare, men några av dom 10 underarterna är faktiskt i större fara för förlust av boplatser. Alla ocelotens underarter är listade som utrotningshotade sedan oktober 1989.

Denna katt är troligen Sydamerikas mest kända katt på grund av att dess päls är så eftertraktad på skinnmarknaden och för det faktum att den är frekvent hållen som husdjur. På grund av att oceloten är mycket sträng, oförutsägbar, komisk liten katt så har människor tagit bort tänder, klor och lukt för att på sätt sätt omforma dom. Liksom alla exotiska katter är dessa varelser - honor eller hanar - omformade eller inte, sprayar dessa en otäckt luktande urin på allt den vill markera som sitt - inklusive sin ägare!

På 1980-talet såldes ocelotpälsar för $40.000 och levande djur - till husdjur - för $800. Idag, med en lag som förbjuder jakt för pälsens skull, finns det inga ocelotpälsar till salu. Och oceloter som husdjur är numera något som tillhör det förflutna. Idag är de flesta oceloter av okänt ursprung eller hybrider.

Tillbaka till toppen av sidan