Historia


Få djur har väl i det nutida Sverige varit mer omdiskuterade än just vargen. Kritikerna menar att vargen mest ställer till med elände, som att döda tamboskap och husdjur. Dom hävdar också att den utgör en potentiell fara även för oss människor. Men det kan konstateras att vargen som gott som aldrig attackerar människor. I några fall, där detta har hänt, har det handlat om rabiessmittade djur. Förespråkarna å sin sida hävdar att vargen är ett hotat djur som bör skyddas.


Under 1700-talet var det över 30,000 människor över hela Europa, som blev sedda som "varulvar" och blev brända på bål eller levande flådda!


Trappers

När immigranterna från Skandinavien och Europa kom till Nordamerika, tog de med sig sin attityd gentemot vargen.

När immigranterna och "Trappers" hade rotat sig började konflikterna.

"Trappers" koncentrerade sig först på bäver, och under ett antal år i mitten av 1900-talet hade "Trappers" fångat runt 500.000 bävrar per år. En bra "Trapper" kunde tjäna ofattbara 50.000 dollar per år!

Men vargen gillade också bäver, och när bävrarna blev färre så fick vargen skulden.
Man jagade också andra djur mycket hårt, så vargen fick mindre naturlig föda att äta. Resultatet blev att vargen var tvungen att börja jaga tamboskap.Wolfers

Skottpengar gavs till folk som sköt vargar och professionella varg-dödare, så kallade "wolfers", blev väldigt effektiva. De specialiserade sig på att preparera nyligen skjutna djur med stryknin, vilket dödade vargarna.

Bara i staten Montana blev inte mindre än 100.000 vargar dödade mellan 1870 och 1877, och 81.000 mellan 1883 och 1922. Den största masslakten som gjorts på ett enskilt byte var ett faktum!Vargen i Sverige


1966 fridlystes vargen i Sverige. Det fanns då bara omkring 10 vargar kvar, men inget tydde på att fredningen till en början hade någon effekt. Antalet vargar fortsatte att sjunka och vid mitten av 1970-talet var arten mycket nära att försvinna helt från Sverige.


1976 och 1977 inträffade två händelser som hade stor betydelse.

I norra Sverige vandrade ett antal vargar in från Finland och samtidigt kom det norska rapporter om en trolig föryngring av varg i gränstrakterna mellan Hedmark och Värmland/Dalarna.
I Värmland/Dalarna fanns några individer och 1983 föddes den första kullen i norra Värmland. Det var den första kända föryngringen av varg i Sydskandinavien sedan 1918.
Efter 1983 har det så gott som varje år fötts valpar i detta område och åtskilliga unga vargar har utvandrat åt olika håll.
Fram till 1990 har inga nya par etablerat sig i landet men några enstaka individer (mest tikar) var stationära. 1991-95 föddes årligen 2 vargkullar i landet.
Ett område mellan Fredriksberg och Hagfors har utvecklats till ett kärnområde för varg. Åren 1993-96 har det i detta område fötts minst en vargkull per år. Från andra delar av landet finns andra kända vargpar och rapporter om enstaka vargar. Ytterligare någon parbildning kom till under den perioden och 1996 föddes såvitt känt 3 vargkullar i Sverige.Nutid


Vargstammen i Sverige närmar sig riksdagens beslutade mål på 200 vargar. Idag finns det uppemot 180 vargar i landet. De flesta finns inom landskapen Värmland, Dalarna och Dalsland.


Genom att studera vargarnas gener har man kunna bevisa att den vargstam som idag finns i Sverige och Norge inte har direkt släktskap med de vargar som funnits här tidigare. De har heller inte närmare släktskap med vargar från djurparkerna, utan har en genuppsättning lik den som finska/ryska vargar har. De envisa rykten som hävdat att vargarna kommer från svenska djurparksvargar, som planterats ut från någon svensk djurpark, har med hjälp av dessa DNA-analyser alltså slutligen på ett vetenskapligt sätt kunnat konstateras vara inget annat än just rykten, skrönor eller "råttan-i-pizzan"-historier.


Under 2008 föddes 26 vargkullar i Skandinavien, varav 22 i Sverige, en i gränsrevir och tre i Norge.


De vargar som finns i Sverige och Norge härstammar alla från endast ett fåtal individer. Detta har medfört allvarlig inavel som nu tyvärr börjar ge negativa effekter.
Enligt en rapport från vargforskningsprojektet SKANDULV kan man se att kullstorlekarna är mindre än normalt. Man hittar också oroväckande många missbildningar hos enskilda vargar, och de tycks öka i omfattning. Missbildningarna är ärftliga och mycket troligt en effekt av inaveln.


I januari 2010 medgavs för första gången på 55 år licensjakt på varg. Jakten resulterade i minst 28 fällda vargar.


19 av 20 tillåtna vargar fälldes i licensjakten 2011.


Viktigt


Vargen är totalt olämplig att ha som husdjur, och detsamma gäller hybrider mellan varg och hund.
Dessa typer av djur har attackerat och dödat människor i både Ryssland och USA.
Källor:
De 5 stora

Samer.se

Svenska Rovdjursföreningen

Naturvårdsverket